Tietosuoja

Tämä on Larypiercing Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 1.2.2020 (viimeisin muutos 22.5.2020).

1. Rekisterinpitäjä
Larypiercing Oy, 3112961-6
Kauppiaskatu 13 20100 Turku

2. Rekisteriasioista vastaava
Larypiercing Oy c/o Lari, info@larypiercing.fi

3. Rekisterin nimi
Larypiercing asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito asiakkaaseen, markkinointi ja yrityksen vastuunvapautus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta Timma -palvelusta, lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei rekisterinpitäjän toimesta luovuteta muille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

Rekisteröityjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ainoastaan Larypiercing Oy:n edustajien keskuudessa.

Timma Oy toimii tuottamansa Timma -palvelun henkilötietojen käsittelijänä ja sitoutuu huolehtimaan henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia virheellisten tietojen korjaamista, puutteellisten tietojen täydentämistä ja kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on myös pääsääntöisesti oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Edellämainittuja rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Palaa etusivulle >