Tietosuoja

Tämä on Larypiercing Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 1.2.2020 (viimeisin muutos 11.8.2020).

1. Rekisterinpitäjä
Larypiercing Oy, 3112961-6
Kauppiaskatu 13 20100 Turku

Sähköistä ajanvaraus- ja kassajärjestelmää ylläpitää Book Salon Oy.
Book Salon Oy:n tietosuojaseloste: https://admin.booksalon.fi/terms/privacy-policy

2. Rekisteriasioista vastaava
Larypiercing Oy c/o Lari, info@larypiercing.fi

3. Rekisterin nimi
Larypiercing asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito, markkinointi ja yrityksen vastuunvapautus.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköisestä ajanvarauspalvelusta, lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei Larypiercing Oy:n toimesta luovuteta muille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Book Salon Oy siirtää ostotapahtumiin liittyvät tiedot maksupalveluntarjoajien järjestelmään veloittamista varten. Muilta osin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita (mm. kirjanpitolaki). Book Salon Oy:n tietosuojaseloste: https://admin.booksalon.fi/terms/privacy-policy

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

Rekisteröityjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ainoastaan Larypiercing Oy:n edustajien keskuudessa.

Book Salon Oy vastaa tuottamiensa sähköisten ajanvaraus- ja kassapalveluiden tietosuojasta: https://admin.booksalon.fi/terms/privacy-policy.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, vaatia virheellisten tietojen korjaamista, puutteellisten tietojen täydentämistä ja kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on myös pääsääntöisesti oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Edellämainittuja rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Palaa etusivulle >